Våra butiker bygger på de bästa medarbetarna!

Att köpa en produkter gör du enklast på nätet – men de flesta vill ha goda råd och trygghet. Det är där våra butiker sticker ut bland många andra. Vi är en fackhandelskedja, vilket innebär att våra medarbetares kunskap om produkterna är vår viktigaste tillgång – vi ger bästa service, bästa kunskapen och störst trygghet för våra kunder.

Vi kan allt om alla våra produkter och vi har tillgång till alla varumärken via Nordens största vitvarulager – 60 000 kvm med allt från inbyggnadsugnar till juicepressar.

Vi har egna installatörer som inte gör annat en levererar och installerar vitvaror till våra kunder. Dessutom har vi hållit på i mer än 60 år – vilket betyder att vi inte har tröttnat på det vi gör!

JOBB